Cliëntenraad van Geeresteingroep Fysiotherapie & Sport

Op 24 maart 2022 is de cliëntenraad van Geeresteingroep opgericht in Amerena te Amersfoort.

De cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van alle huidige en toekomstige cliënten van Geeresteingroep Fysiotherapie & Sport. Daarvoor heeft CR regelmatig overleg met het bestuur van de maatschap Geeresteingroep.

De CR denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De focus zal daarbij voornamelijk liggen op de optimale kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Wat doet de cliëntenraad?

De CR volgt op positief kritische wijze het beleid van Geeresteingroep en houdt daarbij de belangen van de cliënten scherp in de gaten. CR overlegt op regelmatige basis met het bestuur van Geeresteingroep en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. 

Daarnaast doet hij voorstellen voor verbetering en kan hij, indien nodig, ook zelf een onderzoek instellen.

Werkwijze cliëntenraad

Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat er speelt, heeft de CR regelmatig contact met medewerkers en cliënten van Geeresteingroep. Zij informeren de CR over ontwikkelingen die op hun locaties spelen. 

Visie en Missie

De visie van de cliëntenraad is om samen met Geeresteingroep ervoor te zorgen dat de kwalitatieve cliëntgerichte zorg behouden blijft in de toekomst, waarbij zorg op maat een belangrijk aspect is.

De cliëntenraad heeft als missie om samen met Geeresteingroep de organisatie belangen te vertegenwoordigen zodat cliënten naar tevredenheid zorg op maat ontvangen.

Dit doen we door actief in beeld te zijn bij Geeresteingroep en elk jaar alle locaties te bezoeken. Door middel van een stappenplan evalueren we de locaties vanuit patiënten perspectief en geven we gevraagd en ongevraagd advies aan Geeresteingroep.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De CR is onafhankelijk van Geeresteingroep en telt vijf leden. Zij vertegenwoordigen alle locaties van Geeresteingroep. De leden hebben verschillende achtergronden en beschikken deels over specifieke kennis op het gebied van kwaliteit van de zorg, cliëntveiligheid, gastvrijheid, communicatie en financiën. De leden zijn (ex-)cliënten.

De leden van de cliëntenraad zijn:

  • Tineke Nijland (voorzitter) vertegenwoordigt locatie Amerena te Amersfoort
  • Jacqueline Joziasse (penningmeester) vertegenwoordigt locatie De Schans te Woudenberg
  • Thérèse Maarschalkerweerd vertegenwoordigt (als lid) locatie Geerestein te Woudenberg
Clientenraad Geeresteingroep

Vacature

Er zijn 2 vacatures voor de cliëntenraad van Geeresteingroep!

Jaarverslag

De CR rapporteert jaarlijks over zijn werkzaamheden van het afgelopen jaar en zijn plannen en speerpunten voor het komende jaar. 

Het jaarverslag 2022 lees je hier.

Jouw mening telt

De CR is er speciaal voor alle cliënten van Geeresteingroep. Een goed contact met de achterban is daarom van groot belang. Wij horen graag hoe jij de zorg- en dienstverlening van Geeresteingroep ervaart en welke zaken jij belangrijk vindt voor ons om (verder) op te pakken. 

Hoe kom je in contact met de cliëntenraad van Geersteingroep?

Je kunt ons bereiken via de e-mail: clientenraad@geeresteingroep.nl of spreek ze gerust aan op locatie.