Praktijkreglement Geeresteingroep

Dit reglement wordt aan iedere cliënt(e) overhandigd bij aanvang van de fysiotherapie. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.

U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis, hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en of u elders dit jaar al behandelingen uit uw aanvullende verzekering heeft gebruikt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. De onderneming heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst in de wachtkamer raadplegen.

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:

·        Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het register Keurmerk Fysiotherapie.

·        Klachten: De praktijk beschikt over een klachten procedure; in de wachtkamer kunt u een folder vinden.?

·        Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratierichtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer u een afspraak wil maken met de fysiotherapeut zal de receptie de eerste afspraak voor u inplannen, de vervolg afspraken kunt u zelf met uw therapeut maken.

U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. U wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.

Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen telefonisch, via de mail (info@geeresteingroep.nl) of via het antwoordapparaat. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen bij uzelf.

De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.
De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

Voor de huidige openingstijden en bereikbaarheid verwijzen wij u naar onze website: www.geeresteingroep.nl
U kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten via info@geeresteingroep.nl of via www.geeresteingroep.nl.
De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 7 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.

Wij wensen u een prettige tijd in onze praktijk.

Vriendelijke groeten,

Geeresteingroep

Omdat gezonde beweeglijkheid voor
iedereen anders is, stellen we een
individueel behandelplan op dat zo goed
mogelijk aansluit bij het dagelijkse
leven.

Leer ons beter kennen

Het gemiddelde cijfer waarmee klanten ons waarderen