Nieuws

Geeresteingroep Fysiotherapie & Sport onderdeel van de coöperatie Paramedische Zorggroep Eemland

PERSBERICHT

 

Amersfoort, 7 juni 2021

 

De tijd is rijp voor samenwerking

Geeresteingroep Fysiotherapie & Sport en andere fysiotherapiepraktijken verenigen zich in de coöperatie Paramedische Zorggroep Eemland.

Met een organisatie die staat, de teller op inmiddels 24 deelnemende fysiotherapiepraktijken en een per 1 juni gelanceerde website www.pzeemland.nl , is regio Eemland een nieuw paramedisch netwerk rijker; coöperatie Paramedische Zorggroep Eemland (PZE). Ook Geeresteingroep Fysiotherapie & Sport met onder andere locaties in Woudenberg en Amersfoort, maakt deel uit van dit netwerk. Deze vertegenwoordiging van ruim 300 fysiotherapeuten is gerealiseerd door een kleine groep initiatiefnemers na amper een jaar intensieve voorbereiding. Reden voor deze stap? De tijd is rijp voor samenwerking.

PZE wil – samen met andere partners – bijdragen aan een krachtig gestructureerde eerstelijnszorg in de regio. Andere partijen zijn niet alleen overige paramedische beroepsbeoefenaren maar ook bijvoorbeeld Huisartsen Eemland en Meander Medisch Centrum (MMC). Daarbij is bewust is gekozen voor een regionale organisatie. Aandacht voor gezondheid en thema’s als vergrijzing en de Juiste Zorg op de Juiste Plek worden steeds meer regionaal aangepakt. Want netwerkzorg vergroot de doelmatigheid van zorg en creëert waarde voor zowel patiënten als zorgverleners.

Zorgthema’s

In eerste instantie is PZE monodisciplinair gericht, afhankelijk van zorgthema’s breidt de coöperatie multidisciplinair uit. Uiteindelijk kunnen alle praktijken uit de regio Eemland die eerstelijns paramedische zorg uitoefenen deelnemen; leden kunnen individuele praktijken zijn, of samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld maatschappen. Het vaststellen van de zorgthema’s gaat in overleg met de genoemde partners, maar denk aan onderwerpen als Covid19 revalidatie, valpreventie, diabetes en gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Al deze behandelvormen biedt Geeresteingroep ook aan.

Gezondheid van de patiënt

PZE richt zich voornamelijk op complexe noodzakelijke en chronische zorg waarbij multidisciplinaire samenwerking tussen huisarts en alle zorgverleners in de 1e lijn wezenlijk is voor de gezondheid van de patiënt. In het partnerschap met Meander Medisch Centrum is de substitutie van de tweede lijn (de ziekenhuizen) naar de 1e lijn een belangrijk onderwerp.

Geografische afbakening

PZE vertegenwoordigt regio Eemland, omdat dit gebied overeenkomt met Huisartsengroep Eemland – opgericht in 2017 door bijna alle 160 huisartsen in dit domein. Daarnaast is dit het servicegebied van Meander Medisch Centrum (MMC) waarmee de coöperatie de samenwerking wil versterken.

Geersteingroep logo