Home » Alle behandelingen » Psychosomatische Fysiotherapie (PSF)
 

Psychosomatische Fysiotherapie

Psychosomatische Fysiotherapie

Een psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd om naast de lichamelijke klachten samen met u  te kijken naar achterliggende factoren die de klachten in stand houden, verergeren of in sommige gevallen zelfs doen ontstaan.
Meer dan de algemeen fysiotherapeut heeft de psychosomatisch fysiotherapeut aandacht voor zowel de geestelijke als de lichamelijke aspecten die het welzijn van mensen beïnvloeden. Vaak blijkt dat er sprake is van een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning. De psychosomatisch fysiotherapeut helpt de cliënt weer in evenwicht te komen, onder andere door middel van oefeningen.

Voor sommige lichamelijke klachten kan geen medische diagnose gesteld worden. Dan wordt al snel gedacht aan een psychisch probleem. Toch zijn er lichamelijke symptomen. Veel mensen vinden dit verwarrend. Ze gaan van arts naar arts om antwoord te krijgen op hun vragen. Vaak zonder bevredigend resultaat. In dit soort situaties kan de hulp van een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.
De problematiek rond psychosomatische klachten kan best complex zijn. Daarom werkt een psychosomatisch fysiotherapeut vaak samen met huisarts, medisch specialist, psycholoog of bedrijfsarts.

Welke klachten komen in aanmerking voor psychosomatische fysiotherapie?

Klachten die in aanmerking komen voor psychosomatische fysiotherapie:

 • Spannings- of stress gerelateerde klachten
 • Aspecifieke klachten aan de nek, rug, bekken en of maag/darmen
 • Extreme vermoeidheid
 • Niet kunnen ontspannen
 • Druk op de borst of hartkloppingen
 • Onverklaarde spier- en gewrichtspijn
 • Chronische pijnklachten of (te) lang aanhoudende klachten
 • Onverklaarde klachten
 • Benauwdheid, moeite met ademhalen
 • Lusteloos, prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht of juist heel veel slapen
 • Angstig en onzeker zijn
 • Concentratieproblemen
 • Somber zijn en veel piekeren
 • Depressie en/of angststoornissen
 • Burn-out
 • Lichamelijke klachten bij rouwverwerking

Hoe ziet een psychosomatisch traject eruit?

Aller eerst worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht middels een uitgebreide kennismaking/ intake gesprek en een lichamelijk onderzoek. Aan het einde van deze intake worden de conclusies besproken en word er samen met u een passend behandelplan voorgesteld.
Afhankelijk van de conclusies die tijdens de intake getrokken worden zal een behandelplan afgestemd worden en zal de psychosomatisch fysiotherapeut dit ook uitvoeren met de cliënt. Hierin is er sprake van een samenwerking tussen de cliënt en de therapeut, waarin wederzijds afspraken worden gemaakt die gericht zijn op het behalen van de hulpvraag en de behandeldoelen. Het uiteindelijke doel is om daar waar mogelijk de lichamelijke klachten te verbeteren en u weer in balans te brengen.

De behandeling kan uit verschillende behandelvormen bestaan, afhankelijk van de klachten, de in stand houdende factoren en de behandeldoelen die samen met u zijn opgesteld. De behandeling wordt altijd specifiek afgestemd op het klachtenbeeld en de conclusies die tijdens de intake zijn getrokken. Dit is maatwerk. Vaak bestaat een behandeltraject uit meerdere verschillende behandelvormen. Zo kan een behandeltraject bijvoorbeeld starten met uitleg en educatie om uw inzicht in de klachten en de in stand houdende factoren te vergroten, vervolgens kan middels ontspanningsoefeningen gewerkt worden aan het hervinden van rust in het lichaam om daarna middels oefeningen te werken aan het versterken van het lichaam daar waar nodig.

Veel voorkomende behandelvormen zijn:

 • Pijn- en of stress educatie
 • Gesprekken om het inzicht in het beloop van de klachten te vergroten en de motivatie om uw gedrag aan te passen te vergroten.
 • Biofeedback om lichamelijke signalen beter te herkennen of beter te begrijpen
 • Ontspanningsoefeningen
 • Ademhalingsoefeningen
 • Mindfulness oefeningen
 • Communicatieve massage
 • Stressmanagement behandeling
 • Oefeningen en gesprekken om te leren omgaan met de klachten (ACT)
 • Fysieke training om het lichaam te versterken
 • Oefeningen om het vertrouwen in het lichaam te vergroten
 • Oefeningen om fysieke en psychische grenzen te leren aanvoelen
 • Bewegingstherapie zoals graded activity, graded exposure en running therapie

Met welk doel komt u naar een psychosomatisch fysiotherapeut?

Een behandeldoel is altijd persoonlijk en wordt vaak in de eerste fase van het behandeltraject bij een psychosomatisch fysiotherapeut specifiek gemaakt en verfijnt. Dus ook als u nog niet helemaal weet wat u precies van de behandeling verwacht dan bent u welkom. De psychosomatisch fysiotherapeut werkt dit na de kennismaking met u verder uit.

Behandeldoelen die veel voorkomen bij de psychosomatisch fysiotherapeut:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en de factoren die de klachten in stand houden.
 • Inzicht krijgen in het omgaan met lichamelijke klachten in het dagelijks leven.
 • Begrijpen hoe het zit met pijn. Leren wat er in het lichaam gebeurt als er pijn wordt ervaren.
 • Leren ontspannen.
 • Bewust worden van de ademhaling en de ademhaling verbeteren/normaliseren.
 • Bewust worden van stress, het effect van stress op het lichaam en leren om stress beter te hanteren/stress te verminderen.
 • Oefeningen doen om lichamelijk meer aan te kunnen/fysiek sterker te worden op een geleidelijke en structurele manier.
 • Het veranderen van gedrag en leefstijl ter bevordering van het lichamelijk functioneren.
 • Pijn en andere lichamelijke klachten beter accepteren zodat er meer vrijheid en ruimte komt om te doen wat in het leven echt waardevol is.
 • Lichamelijke en psychische grenzen leren aanvoelen en respecteren.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lichaam en het lichamelijk functioneren.
 • Leren luisteren naar het lichaam.
 • Middels fysieke activiteiten mentale weerbaarheid opbouwen en onderhouden.

Voor vragen en of meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze psychosomatisch fysiotherapeut Sandrien Kranenberg. Mail haar op s.kranenberg@geeresteingroep.nl

Hieronder een audiobestand van een bodyscan; een oefenvorm die ingezet kan worden tijdens psychosomatische fysiotherapie.

De bodyscan is een oefening waarbij u een moment van aandacht heeft voor uzelf en uw lichaam. Een moment van bezinning, stilte en mogelijk ook rust.
Doe deze oefening als u spanning ervaart, zorgen heeft, druk bent, een toegenomen mate van stress ervaart, pijn of andere lichamelijke klachten heeft, moe bent, nieuwsgierig bent of kennis met mij wilt maken.

Fysiotherapiebehandelingen bij Geeresteingroep

 • Algemene fysiotherapie
 • Oefentherapie
 • Manuele therapie
Sandrien Kranenberg

Blijf gezond bewegen

De oefentherapeut pakt de oorzaak van klachten structureel aan

Maak een afspraak met ons

Waar kun je terecht voor fysiotherapie?

Geeresteingroep heeft vestigingen in Amersfoort, Woudenberg en Zeist.

Onze vestigingen

Omdat gezonde beweeglijkheid voor
iedereen anders is, stellen we een
individueel behandelplan op dat zo goed
mogelijk aansluit bij het dagelijkse
leven.

Leer ons beter kennen

Het gemiddelde cijfer waarmee klanten ons waarderen